联系QQ:45870643
http://www.zzlj.cn

    Vítáme Vás

  • 关键词:
  • úprava vod, čištění vod, pitná voda, kapaliny, potravinářský průmysl, chemická výroba, zpracování surovin, strojírenská výroba, elektrotechnická výroba, energetický průmysl, dezaktivace, dezaktivace povrchu materiálů, filtrace, odvodňování, optická pojítka, bionafta, pigmenty, komponenty barev, kovy
  • 页面描述:
  • Úvod
  • 网址:
  • http://www.a-azv.cz
  • 蜘蛛模拟抓取:
  •     HTTP/1.1200OKDate:Wed,25Jan202319:55:11GMTServer:ApacheX-Powered-By:PHP/5.5.38P3P:CP="NOIADMDEVPSAiCOMNAVOUROTRoSTPINDDEM"Expires:Mon,1Jan200100:00:00GMTCache-Control:post-check=0,pre-check=0Pragma:no-cacheSet-Cookie:d78a524b26ce47c205a2314dff0fea9a=gpn6fp5a2976cj5p7p1me20dm2;path=/Set-Cookie:lang=deleted;expires=Thu,01-Jan-197000:00:01GMT;Max-Age=0;path=/Set-Cookie:jfcookie=deleted;expires=Thu,01-Jan-197000:00:01GMT;Max-Age=0;path=/Set-Cookie:jfcookie[lang]=deleted;expires=Thu,01-Jan-197000:00:01GMT;Max-Age=0;path=/Last-Modified:Wed,25Jan202319:55:11GMTTransfer-Encoding:chunkedContent-Type:text/html;charset=utf-8VítámeVásÚvodProduktyFiltračnílisyNádržeZařízeníprochemickéhospodářstvíFiltračníplachetkyDoplňkovázařízeníZkušebníkalolisDohledovézařízeníOptickápojítkaSlužbyproČištěníodpadníchvodzprůmysluČištěníorganickyznečištěnýchvodÚpravnypitnýchvodPotravinářskýprůmyslChemickávýrobaazpracovánísurovinStrojírenskáaelektrotechnickávýrobaaenergetickýprůmyslDezaktivacepovrchumateriálůFiltraceaodvodňováníServisReferenceKestaženíFotogalerieOspolečnostiKontaktNovinkyMottoKVALITAZAROZUMNOUCENUNovinkyVinařskélisyVyrábímenovouřaduAMHR500a630lisůprovinaře.letákChemickáČOVletištěRuzyněVyrobiliadodalijsmechemickouČOVproLetištěPrahaRuzyněnaservis,mytíačištěníletadel.DodávkydoEgyptaPokračujemevdodávkáchzařízeníchprorecyklacivodydoEgypta.SídlofirmyANTARES-AZVs.r.o.UHřistě2/8275002Přerov-DluhoniceTel./Fax:420581212505420581212506420581212591E-mail:info@a-azv.czantaresazv@a-azv.czÚvodVítámeVásJsmeinženýrsko-výrobně-dodavatelskáfirmaNabízímevámřešeníatechnologiiprotytooblasti:Servisgenerálníopravyvodorovnýchvyvrtávaček,vodorovnýchobráběcíchcenteravodorovnýchvyvrtávacíchafrézovacíchstrojůstolovéhoideskovéhotypuzprodukceTOSVARNSDORFvíceinformacízdeSušárnyNovédisko-šnekovésušárnybiologickýchkalůmnožstvívstupníhokalu50-200kg/hodprovíceinformacínáskontaktujteFiltračnílisyprovinařstvíNovéinformačníletákÚpravaačištěníodpadníchvodakapalinzprůmyslovévýrobyzpovrchovýchúprav-zgalvanizoven,fosfátoven,lakoven,...zchemickýchprovozůpřivýrobě-kosmetiky,čistícíchprostředků,hnojiv,chemickýchproduktů,...kontaminovanýchCr3,Cr6,Zn,Mg,Mn,Fe2,F3,UaostatnímikovydeemulgačníaneutralizačnístaniceazneškodňováníspecifickyznečištěnýchvoddlepotřebzákazníkaÚpravaačištěníorganickyznečištěnýchodpadníchvodkomunálníchodpadníchvodproobceaměstasměsnýchodpadníchvod,zejménavpotravinářskévýroběostatníchodpadníchvodorganickyznečištěnýchvchemickémaropnémprůmysluÚpravnypitnýchvodzpovrchovýchapodzemníchzdrojůPotravinářskýprůmyslvýrobabionaftyprovýrobu-tuků,olejů,cukru,...Chemickávýrobaazpracovánísurovinvýrobapigmentůakomponentůbarevzískáváníchemickýchsloučeninaprvkůprocesůzpracováníželeznýchaneželeznýchkovůzpracovánísklářskéhopísku,kaolínů,keramickýchjílů,...Strojírenskáaelektrotechnickávýrobaaenergetickýprůmyslvýrobastrojůproúčelovépoužití-zakázkovávýrobavýrobaslaboproudýchasilnoproudýchrozvaděčů,průmyslováautomatizace,MaR,ASŘTPúpravnyvod,regeneracevod,čištěníodpadníchvodakalovékoncovkyúpravnyprovozníchaprocesníchvodrekonstrukceaoptimalizacestávajícíchzařízeníDezaktivacepovrchumateriálůproodstraňeníNaturallyOccurringRadioactiveMaterials(NORM)přitěžběropyzpovrchumateriáluFiltraceaodvodňovánífiltracevšechsuspenzíamédií,clearfiltraceodvodňováníkalůdotuhéhostavuDohledovázařízenívývoj,výrobaaprodejdohledovýchzařízeníOptickápojítka(Freespaceoptics)vývoj,výrobaaprodejoptickýchpojítekpřihlášení,administraceCopyright©2009ANTARESAZVs.r.o.Všechnaprávavyhrazena.如发现该网站包含病毒、色情、非法等不良内容,以及网站无法浏览、信息错误或垃圾内容等,请举报该网站。